یک مطالعه تحقیقاتی فرانسوی در زندگی واقعی نشان داد که بیمارانی که از جلسات کاردرمانی بهره‌مند می‌شوند فواید بالینی مربوط به دوره مداخله را نشان می‌دهند ،  بر طبق یک مطالعه تحقیقاتی که در ژورنال بیماری آلزایمر در ماه جاری منتشر شده‌است . این تحقیق تاثیر کاردرمانی بر کاهش مشکلات رفتاری ، کاهش مسئولیت مراقبین و کاهش میزان مراقبت در دوره مداخله و ثبات بیش از ۳ ماه پس از آن را نشان داد .

فرانسه تلاش گسترده‌ای برای بهبود مراقبت‌های جنون از طریق برنامه ملی آلزایمر در سال ۲۰۰۸ کرد . برخی از مدل‌های مراقبت جدید و مداخلات ، مانند یکپارچه سازی حسی  و یا کاردرمانی اجرا شد . کاردرمانی در سراسر کشور از طریق مداخله تیم آلزایمر تخصصی در خانه با تجویز پزشکی انجام شد . حتی اگر اثربخشی کاردرمانی در برخی از آزمایشات بالینی اثبات شده ‌باشد ، کارآیی آن تحت شرایط مراقبت روتین نامشخص بوده و سزاوار آن است که مورد بررسی مجدد قرار گیرد .

در این مطالعه ۴۲۱ بیمار روانی که به کاردرمانی ارجاع داده شده‌ بودند و ۶ ماه پی‌گیری شدند را مورد مطالعه قرار داد .

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که مشکلات رفتاری ، بار مراقبت مراقبین در دوره زمانی ۳ ماهه کاهش یافت و کیفیت زندگی بیماران به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و پس از آن ثابت ماند . عملکردهای شناختی در طول دوره مطالعاتی ۶ ماهه پایدار ماند. اما پس از آن به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت . علاوه بر این ، بیمارانی که اخیرا ً تشخیص‌داده شده‌اند و آن‌هایی که نقص شناختی کمتری دارند ممکن است از لحاظ کاهش عملکردی و یا کاهش مسئولیت مراقبین مزایای بیشتری از کاردرمانی به دست آورند . این یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند که کاردرمانی باید مراحل اولیه زوال عقل را هدف قرار دهد تا مزایای بالقوه بالینی آن را بهینه کند .

در بسیاری از کشورهای غربی، هدف بهبود بوسیله مراقبت‌های پزشکی خانگی است . این مطالعه ، تاثیرات کاردرمانی را در درمان بیماران و رفاه مراقبین آن‌ها نشان می‌دهد . یافته‌ها همچنین زمینه جدیدی از تحقیقات را در کاردرمانی نشان میدهد . در واقع ، کاردرمانی به عنوان یک مداخله خانگی کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده‌است ، اما منافع بلند مدت و عواقب شکست آن ناشناخته هستند . مطالعات آینده باید بیشتر در مورد اثرات بالینی بلندمدت آن مورد بررسی قرار گیرد .

علاوه بر این ، استراتژی‌ها با هدف بهبود مزایای اولیه کاردرمانی باید ارتقا یابد . تیم تحقیقاتی فرانسه یک آزمایشی تصادفی انجام خواهد داد که هدف آن مقایسه کاردرمانی در طول یک دوره ۴ ماهه و درمان سنتی است .

 

لینک منبع