افزایش ریسک ابتلا به اوتیسم و بیش فعالی در فرزندانی که خواهر و برادرشان مبتلا به اوتیسم و بیش فعالی است.

 

, یک مطالعه جدید دریافته است که  اوتیسم و اختلال کاستی توجه / بیشفعالی  به قدری با هم مرتبط هستند که نه تنها پدر و مادر را درگیر میکنند ،بلکه میزان ریسک ابتلا به این اختلالات را  در خواهر و برادران دیگر نیز افزایش میدهند .نتایج نشان داد که میزان خطر ابتلا به بیش فعالی  در خواهر و برادران متولد شده کودکان بیش فعال بیشتر است و بیش از ۴ برابرآنها  مبتلا به اختلال طیف اوتیسم هستند .دکتر میلر , محقق ارشد , میگوید : " این امر واقعا از این ایده حمایت میکند که   احتمالا رابطه خانوادگی و ژنتیکی زمینهساز این دو شرط و پیوند آنها با یکدیگر است . "

 

به گفته نویسندگان این مطالعه , تحقیقات قبلی نشان دادهاست که علت هر دو بیماری اوتیسم و بیش فعالی در خانوادهها ، ژنتیک می باشد و کارشناسان گمان میبرند که ممکن است فرد مبتلا به اوتیسم و بیش فعالی خطر دیگری را در دیگر اعضای خانواده افزایش دهد .برای بررسی بیشتر این موضوع, میلر و همکارانش تقریبا  همه کودکان را براساس اینکه  یک خواهر و یا برادر بزرگتر مبتلا به اوتیسم یا  بیش فعالی داشتند طبقهبندی کردند .سپس محققان , کودکان را ردیابی کردند تا ببینند آیا آنها دارای اختلال رشدی هستند یا خیر.

میلر گفت که در خواهران و برادران کوچکتر کودکان مبتلا به اوتیسم , حدود 17 / 4 درصد نیز مبتلا به اوتیسم و در حدود ۱۰ درصد خواهران و برادران ، کودکان بیش فعال مبتلا به بیش فعالی هستند .این نتایج نشان میدهد که خانوادههایی که کودک مبتلا به بیش فعالی و یا اوتیسم دارند در معرض خطر داشتن فرزندی با یک یا سایر این شرایط هستند . "

میلر و دیگران گفتند که والدین و متخصصین اطفال باید طیف وسیعی از علایم در برادران و خواهران کوچکتر یک کودک مبتلا به بیش فعالی و اوتیسم را بررسی و ارزیابی  کنند .

ما باید آنچه را که به دنبالش هستیم گسترش دهیم . میلر گفت : " نه تنها باید برای نشانههای اوتیسم در خواهر و برادر کوچکتر ،کودکان مبتلا به اوتیسم پایش شود , بلکه باید برای مشکلات توجه یا مشکلات خود تنظیمی نیز نظارت شود . "

 

لینک منبع