گفتاردرمانی در کودکان اوتیسم

 

همانطور که میدانیم اوتیسم اختلالی است که هسته اصلی آن، ارتباط کودک است نه فقط گفتارکودک چون گفتار نیز یکی از راه های برقراری ارتباط است. بنابراین زمانی که در ارتباط با گفتاردرمانی در کودکان اوتیسم صحبت می شود باید ارتباط کودک با توجه به سطح کودک مورد توجه قرار بگیرد . 

از آنجایی که اولین محیطی که کودک آن را تجربه می کنند خانه است باید به چالش ها و نیازهای کودک اوتیستیک در این محیط توجه و آنها را در طراحی برنامه گفتاردرمانی جهت مشاوره به مراقبین کودک در نظر گرفت .اینکه کودک اوتیسم در چه سطحی قرار دارد و چگونه نیازهای خود را برطرف می‌کند موضوع و فاکتور مهمی در جهت تایید روش درمانی می باشد . هرکدام از این کودکان ممکن است در سطح کلامی و ارتباطی متفاوتی باشند . از کودکان بدون کلام  تا کودکان با سطح کلامی مناسب . همچنین در هر نقطه ای از این طیف باید شیوه مناسب با هر کودک لحاظ شود .

به طور کلی چالش هایی که کودک در طول روز با آن مواجه است  گزینه های مناسب جهت شروع شکل گیری شیوه ارتباط چه به صورت کلامی یا غیر کلامی با توجه به سطح کودک در این کودکان هستند . باید در نظر داشته باشیم هدف نهایی ما ایجاد ارتباط مناسب در کودک درجهت نائل شدن به هدف استقلال کودک است .

 

ساناز دهقانی

سرپرست بخش گفتاردرمانی آریان

کارشناس ارشد گفتاردرمانی

 .