یکپارچه سازی حسی رویکردی در کاردرمانی است که به عنوان یک راهنما برای ارزیابی و درمان افراد با اختلال حسی است. سیستم‌های حسی شامل سیستم‌های حسی بصری , شنیداری  ,حس بویایی ، لمسی ( لامسه ) و دهلیزی ( تعادل و حرکت ) هستند . یکپارچگی حسی به طور موثر این احساسات را قادر می‌سازد تا فعالیت هدفمندی برای تولید و انطباق در پاسخ به محیط داشته باشند .

کاردرمانی ، با درگیر کردن افراد با اشیا ؛ فعالیت‌های آموزشی ، کار ، بازی ، و مشارکت در زمینه‌های اجتماعی از فرد و اطرافیانش مراقبت میکند . رویکرد درمانی یکپارچه‌سازی حسی  به طور رسمی به عنوان Ayres Sensory شناخته می‌شود که شامل نظریه ادغام حسی است. یکپارچگی حسی ،روشی است که برای ارزیابی و اندازه‌گیری هماهنگی حسی یک فرد و توانمندی حسی او در فعالیت های روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انجمن کاردرمانی آمریکا برای کودکان و نوجوانان با اختلال پردازش و یکپارچگی حسی تعاریف مفیدی را ارایه می‌دهد که می‌تواند برای درک این اختلالات ، از مداخلات لازم بهره بردتئوری یکپارچگی حسی اختلال در مکانیسم عصبی و پردازش اطلاعات حسی را تشخیص می‌دهد .اصطلاح پردازش حسی برای توصیف روابط بین احساس و الگوهای پاسخ استفاده می‌شود .

 

یکپارچگی حسی :

 

رویکردی که براساس الگوهای منحصر به فرد به پردازش حسی واستراتژی‌های مبتنی بر حس برای تاثیر بر رفتار کودک که با بیان احساسات خاص در طول روز ، حمایت از توانایی کودک برای شرکت در فعالیت های اجتماعی، تنظیم رفتار یا آماده کردن کودک برای تکالیف متمرکز و یا تعاملات اجتماعی با استفاده از فعالیت‌های مجزا و خاص مثل دستگاه‌ها , بالشتک ها و ابزارحسی صورت می گیرد.

 

استراتژی‌های مبتنی بر یکپارچگی حسی چگونه روی می‌دهد ؟

با رشد کودکان , معمولا ً توانایی ثبت , تعدیل و تشخیص مناسب اطلاعات حسی برای تنظیم هیجانات , مهارت‌های اجتماعی , مهارت‌های بازی و توانایی حرکتی آنها نیز افزایش می یابد . داشتن  در پردازش اطلاعات حسی می‌تواند عملکرد و توانایی کودک را برای فعالیت‌های حرکتی , برنامه‌ریزی و توالی وظایف جدید , توسعه روابط اجتماعی ، انجام وظایف  و مشارکت در فعالیت‌های خانوادگی فردی  محدود کندهنگام استفاده از رویکرد یکپارچگی حسی ، درمانگران به درک هم کنش‌های دینامیک بین تمام سیستم‌های حسی خواهند رسید.

 

 

 

شیوع اختلال حسی

 

براساس یافته‌های پژوهش هایاخیر تخمین زده می‌شود  که تا ۶۴ % افراد دارای ناتوانی‌های رشدی از اختلالات حسی رنج میبرند. با اینکه رویکرد درمانی یکپارچگی حسی میتواند دربسیاری از کودکان و بزرگسالان مفید باشد اما اغلب کودکان به دنبال درمان هستند. رویکرد درمانی یکپارچگی حسی ،میتواند در درمان اختلالات طیف اوتیسم ، اختلالات یادگیری کلامی و غیر کلامی،معلولیت , تاخیر رشد , اختلال کاستی توجه - بیش‌فعالی , اختلال هماهنگی موثر باشد. معیارهای تشخیصی انجمن کاردرمانی شامل واکنش‌پذیری حسی برای برخی از این تشخیص‌ها است .اگراختلال پردازش حسی به عنوان یک مانع شناخته شود کاردرمانگر ممکن است از روش های درمان خاصی استفاده کند .

روش‌های ارزیابی یکپارچگی حسی میتواند شامل مشاهده عینی کودک  ، انجام مصاحبه با پرستار و معلم ، انجام آزمون استاندارد ، مشاهدات بالینی ساختاریافته برای مشخص کردن نوع اختلال بشود.  برای مشخص کردن دقیق اختلالات حسی، استفاده از دو معیار مستقیم و غیر مستقیم توابع حسی به شدت توصیه می‌شود که به طور کامل محدودیت عملکرد حسی را شناسایی کند. یکپارچگی حسی در محیطی انجام میشود که  با استفاده از تجهیزات تخصصی از قبیل دستگاه معلق  تمامی حواس کودک را درگیر میکنند و  حس امنیت فیزیکی و عاطفی را نیز برای کودک ایجاد می‌کند .

 

 

 

 

لینک منبع