مشکلات ناشی از اختلالات حسی یا یکپارچگی حسی می‌تواند بر نحوه دریافت ،سازماندهی و استفاده از اطلاعات حسی بدن در برنامه‌ریزی و مهارت های حرکتی و رشدی تاثیر بگذارد . اختلالات حسی میتواند،  خودپنداره ، هیجان ، توجه ،  مهارت حل مساله ، کنترل رفتار ،مهارت و توانایی های رشدی و حفظ روابط بین فردی را تحت‌تاثیر قرار دهد . اختلالات حسی در بزرگسالان ،  ممکن است بر توانایی والدین در زمینه کار یا مشارکت در فعالیت‌های مدیریتی , اجتماعی و اوقات فراغت تاثیر منفی بگذارند.

 

 

 

نقش کاردرمانی در بزرگسالان با اختلال پردازش حسی

 

اختلالات پردازش حسی ممکن است با اختلالات دیگر مثل اضطراب، اختلالات عصبی ، افسردگی ، اختلال استرس ، یا شیزوفرنی در ارتباط باشد . افرادی که ناتوانی‌های یادگیری ، اختلال کمبود توجه ، ناتوانی‌های ذهنی ، یا اختلالات طیف اوتیسم دارند نیز ممکن است این مشکلات را داشته باشند .

خدمات کاردرمانی برای بزرگسالان که اختلال پردازش و یکپارچه‌سازی حسی را تجربه می‌کنند اغلب از اصول Ayres Sensory استفاده می‌کنند ؛ با این حال ، رویکردهای خاص بسته به نیازهای فرد متفاوت هستند و ممکن است شامل موارد زیر باشند:

  • مداخلات درمانی شامل استفاده ماهرانه از فعالیت‌های حسی و درمانی و تجهیزات کاردرمانی
  • مدیریت حسی و بهبود توجه ، خود تنظیمی ، مشکل سازماندهی در تکالیف مدرسه ، عملکرد شغلی و دیگر فعالیت های روزمره
  • مدیریت و دادن برنامه‌های تغذیه ای شامل یک برنامه روزمره با یک منو از استراتژی‌های حسی  ( به عنوان مثال ، صندلی گهواره‌ای ، فضای ساکت ، aromatherapy ، پتو ، کیت‌های حسی شامل موسیقی ، توپ کنترل استرس ) .
  • تغییرات محیطی و سازگاری با روشنایی و تقویت دیگر حواس.
  • آموزش افراد و کمک به اعضای خانواده و مراقبین برای  به حداقل رساندن تاثیرات منفی ؛ و به حداکثر رساندن اثرات کاردرمانی

 

نتیجه‌گیری

 

به دلیل افزایش افراد با اختلال یکپارچگی حسی و مشکلات پردازشی ، کاردرمانی حسی در حمایت از توانایی این افراد و مشارکت دادن آنها در نقش‌های مهم زندگی , امور روزمره و فعالیت‌های مهم روزانه نقش حیاتی را ایفا میکند .

 

لینک منبع