کاردرمانی دست , یک حوزه کاری تخصصی در کاردرمانی است ،که به طور معمول هدفش درمان مشکلات اندام فوقانی ،دست و بازو  است .

این مشکلات عبارتند از :

 

 

کاردرمانی دست

 

کاردرمانی دست به طور معمول به کاردرمانی جسمی اندام فوقانی می‌پردازد . با این حال , متخصصان کاردرمانی یک بعد اضافه‌شده به این حوزه تخصصی می‌آورند . آن‌ها از رویکردی مبتنی بر مراجع محوری استفاده می‌کنند که نیازهای اصلی مراجع را شناسایی می‌کند و بدین صورت هدف اولیه درمان ،آنچه که فرد می‌خواهد در زندگی روزانه انجام دهد و بهبود عملکرد او در فعالیت‌ها قرارمیگیرد .

 

 

مزایای کاردرمانی دست

 

شواهد نشان می‌دهد که مراجعین خودشان را با توانایی‌ها و نقش‌هایشان در زندگی میپذیرند . آسیب‌ها و شرایطی که به نقش‌ آنها در زندگی ، مدرسه ، محل کارو دیگر محیط های اجتماعی صدمه میزند ، احساس ناامیدی و حسرت داشتن یک زندگی عادی را ایجاد می‌کند . یکی از وظایف کاردرمانگرحفظ نقش‌ها، عادات و کمک به بهبود عملکرد فرد  درمحیط های اجتماعی برای افزایش اعتماد به نفس آنهاست . کاردرمانگران مراجعین را در فعالیت های کاردرمانی خودشان شریک می کنند . مداخلات میتواند در داخل یا خارج از درمانگاه انجام شود .رابط مراجع محوری  یک رویکرد مبتنی بر اشتغال است که  کاردرمانگران مداخله را با یک ابزار ارزیابی مراجع_ محوری مانند معیار عملکرد شغلی آغاز می‌کنند . این نوع ابزار یک نمایه شغلی از مشتری ارائه می‌کند که بیشتر بر کمبودهای کارکردی و اهداف شغلی ، به جای تمرکز بر اختلال در عملکرد فیزیکی برجسته می‌کند .

 

 

 

کاردرمانگر فعالیت‌ها را به دقت انتخاب می‌کند ، تا مطمئن شود که این فعالیت ها با اهداف کاردرمانی مرتبط هستند و فرد توانایی  مشارکت در این فعالیت ها را تا حد ممکن دارد .مثال : یک کاردرمانگر می‌تواند از مادری با تاندوم آسیب دیده دست برای پخت کیک تولد کودکش حمایت کند . آنها برای جبران تحرک دست ، از تکنیک‌های انطباقی برای کمک به آنها استفاده میکنند. این روش‌ها ممکن است شامل ساخت کاپ کیک شوند ، که می‌تواند بسیار ساده‌تر از پخت کیک باشد . در صورت امکان ، کاردرمانگران ، ابزارهایی را فراهم می‌کنند که میزان مشارکت در فعالیت‌های روزمره مانند پوشیدن لباس و یا رانندگی را تسهیل می‌کنند.

 

هدف نهایی

 

هدف نهایی کاردرمانی دست مبتنی بر این است که اطمینان حاصل شود که تمرینات توان‌بخشی در حالی که مراجعین را قادر می‌سازد تا فعالیت‌های معنی‌دار را هم در کلینیک و هم در زندگی روزمره انجام دهند، تاثیرگذاراست . این رویکرد نتایج مثبتی را برای مراجعین ، از جمله افزایش رضایت آنها از نتایج کاردرمانی و بهبود عملکردشان نشان داد .

 

لینک منبع

تماس با کلینیک کاردرمانی آریان