فعالیت های هماهنگ دو طرفه فعالیتهایی هستند که کودکان برای انجام دادن انها به فراگیری کارهای زیادی نیاز دارند. البته این برهه زمانی یکی از مراحل برجسته رشد نیست ، مگر آنکه واقعا مشکل بزرگی وجود داشته باشد. از نوشتن دیکته و شرکت در یک ازمون گرفته تا، شرکت در پروژه هنری برش کاغذ با قیچی، بستن زیپ یک ژاکت و یا هماهنگ نمودن هر دو طرف بدن ، داشتن چنین مهارتی تقریبا  برای همه کارهایی که انجام می دهیم لازم است. هماهنگی دو طرفه از سنین بسیار پایین در درون ما شکل گرفته و شروع به رشد می کند. زمانی که نوزاد تلاش میکند تا هر دو دست خود را در دهانش فرو کند،  تلاش های هماهنگ آغاز شده اند. هنگامی که کودکان در حالی که بر روی شکم خود خوابیده اند حرکت با هر دو دست و پا را شروع می کنند ، حرکات یکپارچه دو دست و پا همراه با قدرت و کنترل اغاز گردیده اند. در اینجا شما می توانید فعالیت های دو طرفه ای را مشاهده کنید که می توانند در سنین مختلف اغاز شوند. لذا از فعالیت های هماهنگ دو طرفه زیر به منظور افزایش هماهنگی حرکات و انجام فعالیت های مناسب و معنی دار استفاده نمایید.

 

کارهایی که به هماهنگی دو طرفه نیاز دارند


ایا کودکی (یا بزرگسالی) را می شناسید که با یک یا چند نمونه از کارهای زیر مشکل داشته باشد؟ فعالیت های هماهنگ دو طرفه ممکن است برای برخی به یک چالش تبدیل شوند.
 

 • نوشتن بر روی یک کاغذ و نگه داشتن ان در یک موقعیت ثابت
 • برش کاغذ و نگه داشتن ان در یک ارتفاع مناسب و در یک حالت ثابت
 • پوشیدن کت خود در حالی که کوله پشتی را نگاه داشته اید
 • بستن بند کفش
 • بالا کشیدن شلوار بدون از دست دادن تعادل
 • پوشیدن جوراب  
 • پریدن بدون از دست دادن تعادل
 • نوشتن یا کپی کردن یک صفحه
 • تایپ کردن
 • ساز زدن
 • استفاده از اشیاء مختلف
 • نگه داشتن یک شی با یک دست و ور رفتن با اشیا دیگر به وسیله دست دیگر
 • پریدن از روی طناب  
 • گرفتن یک توپ
 • دوچرخه سواری
 • شنا کردن

بله اگر به طور کلی افراد نتوانند در انجام فعالیت های دوطرفه موفق باشند باید به کاردرمانی برای ارزیابی مراجعه نمایند تا متخصص کاردرمانی بتواند راهکاری برای آنها پیشنهاد دهد.کلینیک ویژه اندام فوقانی در مرکز کاردرمانی آریان برنامه های خاصی برای این موضوع درنظر گرفته است.