اوتیسم یک اختلال رشدی عصبی است که ممکن است بر مدیریت تغذیه‌ای کودکان مبتلا به اوتیسم تاثیر بگذارد. هدف این مطالعه مقایسه وضعیت تغذیه کودکان سالم با کودکان اوتیسم در حال رشد(۴ تا ۶ سال) در چین است. وضعیت غذایی با استفاده از داده‌های تغذیه‌ای، داده‌های  (تناسب اندام) ، ارزیابی بیوشیمیایی، معاینه فیزیکی برای  تشخیص نقص‌های ماده مغذی و فراهم کردن پرسشنامه برای والدین ارزیابی شد.

در مجموع پنجاه و سه کودک مبتلا به اوتیسم و پنجاه و سه کودک در حال رشد در این مطالعه ثبت‌نام کردند. از والدین خواسته شد تا پرسشنامه را در رابطه با عملکرد تغذیه و علایم معده و روده فرزندانشان تکمیل کنند. همچنین از آن‌ها خواسته شد تا یک دفتر روزانه ۳ نوع غذا را تهیه کنند.

 

 کودکان مبتلا به اوتیسم در شرایط غذا خوردن و علائم در دستگاه گوارش ، ناهنجاری‌هایی را به نمایش گذاشتند. میزان ویتامین A و B۶، Zn و    Ca ۸۰ % از مرجع رژیم غذایی در هر دو گروه است. علاوه بر این، نسبت‌های ویتامین C و کلسیم موجود در گروه اوتیسم به طور قابل‌توجهی بالاتر از میزان ویتامین در گروه کودکان اوتیسم در حال رشد بودند  C  

میزان زینک از سطح مرجع  بطور قابل‌توجهی کم‌تر بود. با توجه به داده‌های (تناسب اندام)، BMIمیانگین وزن - درجه - برای کودکان مبتلا به اوتیسم(ZWH) و BMI کودکان مبتلا به اوتیسم به میزان قابل‌توجهی بالاتر از میانگین کودکان در حال رشد بودند. بنابراین، کمبود مواد مغذی در کودکان مبتلا به اوتیسم درحال رشد مشاهده شد که البته در میان کودکان مبتلا به اوتیسم مشخص‌تر بود.

 

لینک منبع