کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم به سختی میتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند.آنها ممکن است به کندی در زمینه زبان( صحبت کردن) رشد کنند. آنها با مشکلات درک و تشخیص دراستفاده از زبان گفتاری مواجهه خواهند شد. کودکان مبتلا به اوتیسم غالبا متوجه نمی شوند که ارتباط یک فرایند دو طرفه است و از تماس چشمی، حرکات صورت و حرکات بدن و کلمات استفاده کنند.

 ایده خوبی است که در هنگام کمک به آنها مهارت های زبان را در ذهن آنها ایجاد کنید.برخی از کودکان مبتلا به اوتیسم  بیان خوبی دارند اما هنوزدر نحوه استفاده از زبان برای برقراری ارتباط با دیگران مشکل خواهند داشت.   چگونگی ارتباط با کودکان اوتیسم برای دیگر بخش های رشد، مانند بخش های رفتاری  و یادگیری مهم است.

 

 

بسیاری از کودکان مبتلا به اوتیسم از کلمات و استراتژی های کلامی برای برقراری ارتباط و تعامل استفاده می کنند،اما ممکن است از زبان (صحبت کردن)  به روشهای غیرمعمول استفاده کنند. ممکن است که کودکان بدون عبارات تنها اصوات را تقلید کنند و ممکن است کلمه های کسی را بلافاصله یا در فاصله کوتاه  تکرار کنند.  آنها همچنین ممکن است کلماتی را که در تلویزیون، یوتیوب یا ویدیوها و همچنین در زندگی واقعی شنیده اند، تکرار کنند.کودکان مبتلا به اوتیسم همچنین گاهی اوقات به اشتباه ضمیر  خود را به عنوان "شما" وضمیر"من"  را  به شخصی  که صحبت میکند نسبت می دهند.

 لینک منبع