مهم ترین تخصص کاردرمانی کودکان ، سلامت ذهنی است ، که درسرتاسر جهان سابقه طولانی داشته است.افسردگی به عنوان یک مشکل سلامت ذهن یکی از پنج عامل اصلی بیماری است.دربسیاری از جوامع مدرن بیماری ذهنی یک نوع بیماری مزمن است که منجر به معلولیت جسمی ، مشکلاتی در نقش و عملکرد فعالیتها میشود.

توان‌بخشی کودکان مبتلا به بیماری‌های حاد ذهنی، فراتر از  مراقبت‌های اولیه ،ترویج سلامت عاطفی ، تغییر سبک زندگی و برنامه مدیریت شخصی برای کودکان بیماری‌های مزمن است. علاوه بر تمرین و توسعه برنامه در سلامت روانی، شاهد رشد قابل‌توجه  سلامت ذهنی بوده‌ایم. تحقیقات بهداشتی در هنگ‌کنگ و کشورهای آسیایی نشان می دهد  کاردرمانی حرفه‌ای  با افراد مبتلا به اختلال ذهنی  به روشی کار می‌کند که امیدبخش ، انگیزه و توانمند سازی به تغییر سیستم عملکردی  کمک می‌کند.

لینک منبع