در گروهی از کودکان پیش‌دبستانی و ‌دبستانی  مشکلات رفتاری کودکان  مبتلا به اوتیسم و تشخیص پردازش حسی غیرعادی و استرس والدین ،اختلافات همسبتگی مورد بررسی قرارگرفت. بسیاری از کودکان پیش دبستانی گوشه گیری بیشتری در جامعه  نسبت به کودکان دبستانی دارند.ارتباط منفی میان پردازش حسی غیرعادی و مشکلات رفتاری در میان کودکان پیش دبستانی کشف شده است.استرس والدین یکی از فاکتورها برای مشکلات رفتاری در هر دو گروه کودکان تشخیص داده شده است ،در حالی که پردازش حسی غیرعادی یک فاکتور ویژه برای کودکان پیش دبستانی است.

 شناخت رفتارهای منحصر به فرد و نقش مهم SPD(پردازش حسی غیرعادی ) و استرس والدین در مشکلات رفتاری کودکان اوتیسم می تواند به درمان کودکان در  کاردرمانی کمک کند.

برای اطلاعات بیشتر به لینک منبع مراجعه کنید.