مشارکت کنندگان اصلی در تیم آموزشی مدارس  اوتیسم    کاردرمانگران و دستیارشان هستند. آن‌ها از توانایی دانش‌آموزان اوتیسم  برای شرکت در فعالیت‌های روزانه مدرسه  حمایت می‌کنند و به کودکان کمک می‌کنند تا با حمایت از دستاوردهای تحصیلی خود و ترویج رفتارهای مثبت ضروری برای یادگیری  هرچه بهتر نقش خود را ایفا کنند. کاردرمانگر حرفه‌ای از نتایج آکادمیک و غیرآکادمیک ، از جمله مهارت‌های اجتماعی، ریاضی، خواندن و نوشتن مدیریت رفتاری، مشارکت در ورزش، مهارت‌های شغلی، و غیره حمایت می‌کنند.

کاردرمانگر حرفه‌ای دانش و مهارت خاصی برای افزایش مشارکت در فعالیت های روتین مدرسه در طول روز دارد. این  مداخلات  کاردرمانی شامل: انجام فعالیت ها و  توصیه‌هایی برای بهبود شرایط  ،پیشرفت تحصیلی و کاهش موانعی که مشارکت دانش آموزان در محیط مدرسه را محدود می‌کند. نیازهای دانش آموزان با چالش‌های مهم مانند کمک به تعیین روش‌ها برای ارزیابی و یادگیری کودکان اوتیسم، کمک به شناسایی اهداف بلند مدت پس از پایان مدرسه ، کمک به برنامه‌ریزی فعالیت‌های آموزشی مربوطه برای اجرای مداوم در کلاس  ، آماده‌سازی دانش آموزان برای تحول موفقیت‌آمیز شغلی پس از دبیرستان که در زندگی مستقل  آنها  کمک میکند. کاردرمان حرفه‌ای به ترویج و ارتقای جو مدارس سالم برای یادگیری هرچه سریعتر  کمک کند. آن‌ها خدمات با ارزش دیگری را ارایه می‌دهند تا نیازهای آموزشی و یادگیری دانش آموزان را همراه با نیازهای سیستمی، با بررسی سلامت روانی دانش آموزان و مشارکت در سایر ابتکاراتی مانند رفتار مثبت، پاسخ به مداخلات اوتیسم را، برآورده کنند. 

برای اطلاعات بیشتر به لینک منبع مراجعه کنید.