به دست آوردن مهارت های زندگی روزمره در آموزش افراد مبتلا به اختلال اوتیسم ، بویژه افراد دارای معلولیت ذهنی (ID)، اساسی است، زیرا این امر می تواند به طور قابل توجهی به استقلال، اعتماد به نفس و رضایت کلی زندگی شان کمک کند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر یک مداخله درمانی دیجیتال (DT) در نظر گرفته شده در مقایسه با مداخله درمان عادی (TAU) برای افزایش مهارت زندگی است.داده ها نشان می دهد که مداخله تحت تکنولوژی دیجیتالی  DT موثرتر از مداخله ی TAU در کاهش تعداد انگیزه های معلم برای سه نفر از چهار شرکت کننده بوده و برای کاهش تعداد رفتارهای غیرفعال توسط همه شرکت کنندگان در طول فعالیت نشان داده شده است.

مداخلۀ جدید  تکنولوژی دیجیتالی DT به طور موثر مهارت های زندگی روزانه شرکت کنندگان را بهبود می بخشد. سهم عمده ای ازاین کار این است که نشان می دهد که استفاده از یک دستگاه دستی متصل به یک سیستم روشنایی می تواند یک روش موثر برای تعامل و تجسم افراد مبتلا به اوتیسم ومعلولیت ذهنی در یک محیط واقعی جهان است.

برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه کنید.