توانایی خود به خودی برای توجه به پیشرفت های اجتماعی و فعالیت های دیگران برای شناخت و ارتباطات اجتماعی ضروری است. این توانایی در کودکان نوپای مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم  بسیار مضر است.برای بررسی اینکه آیا نوزادان 6 ماهه بعد از تشخیص  اوتیسم  مهارتهای خودکار اجتماعی را نشان میدهند ، پاسخهای بصری 67 نوزاد در معرض خطر بالا و 50 کودک مبتلا به اوتیسم با استفاده از یک ردیابی چشم بررسی شد. بر اساس یافته های بالینی نوزادان به سه گروه  افرادی که مبتلا به اوتیسم بودند و کسانی که در معرض رشد غیرعادی هستند و کسانی که به طور معمول رشد می کنند، تقسیم شدند.

 

در مقایسه با گروه های کنترل شده، نوزادان 6 ماهه بعد از تشخیص اوتیسم ، مدت زمان کمتری را برای نظارت  کلی بر بازیگر و چهره اش  صرف کردند. توجه محدود به بازیگر و فعالیت هایش  با افزایش توجه به اشیا همراه نبود.علائم  اولیه  اوتیسم در 6 ماه  اول شامل توانایی های کمتری برای حضور در منزل با افراد و فعالیت های آنها می شود. یک محدودیت توجه به مردم در اوایل رشد، احتمالا تأثیر مخربی بر شبکه های اجتماعی مغز و ظهور الگوهای تعامل اجتماعی دارد. تحقیقات بیشتر در مورد مکانیزم های زیربنایی و نقش آن در روانپزشکی اوتیسم در سالهای اول ضروری است.

 

لینک منبع