مقالات کاردرمانی

کاهش توجه نوزادان 6 ماهه بعد از تشخیص اختلالات طیف اوتیسم

کاهش توجه نوزادان 6 ماهه بعد از تشخیص اختلالات طیف اوتیسم

بیشتر بدانید
اثرات مدل سازی فیلم متحرک بر توجه و مشارکت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

اثرات مدل سازی فیلم متحرک بر توجه و مشارکت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

بیشتر بدانید
 کمک به کودکان اوتیسم برای انجام کارهای روزمره

کمک به کودکان اوتیسم برای انجام کارهای روزمره

بیشتر بدانید