مقالات

مفهوم هندلینگ و نقش آن در کاردرمانی کودکان با فلج مغزی

مفهوم هندلینگ و نقش آن در کاردرمانی کودکان با فلج مغزی

بیشتر بدانید
گفتاردرمانی در کودکان اوتیسم

گفتاردرمانی در کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
صلاحیت تجویز تمرینات حسی با کدام متخصصان است؟

صلاحیت تجویز تمرینات حسی با کدام متخصصان است؟

بیشتر بدانید
در موقع حضور درجلسات کاردرمانی کودکم چه کاری باید انجام دهم؟

در موقع حضور درجلسات کاردرمانی کودکم چه کاری باید انجام دهم؟

بیشتر بدانید
پراکسیا در کاردرمانی کودکان

پراکسیا در کاردرمانی کودکان

بیشتر بدانید
چرا کودکم یکدفعه لکنت می کند ؟

چرا کودکم یکدفعه لکنت می کند ؟

بیشتر بدانید
تسهیل قدرت کنترل وضعیت بدنی از طریق تمرینات ثبات بخشی تنه و اندام فوقانی

تسهیل قدرت کنترل وضعیت بدنی از طریق تمرینات ثبات بخشی تنه و اندام فوقانی

بیشتر بدانید
۱۰ علامتی که کودکان مدرسه ای را نیازمند خدمات کاردرمانی میکند

۱۰ علامتی که کودکان مدرسه ای را نیازمند خدمات کاردرمانی میکند

بیشتر بدانید
آیا نحوه خوردن و رفتار تغذیه ای مستقل در کودکان به کاردرمانی مربوط می شود؟

آیا نحوه خوردن و رفتار تغذیه ای مستقل در کودکان به کاردرمانی مربوط می شود؟

بیشتر بدانید
ایده های جدید بازی با کودک با استفاده از وسایل منزل

ایده های جدید بازی با کودک با استفاده از وسایل منزل

بیشتر بدانید
نقش کاردرمانی در اوتیسم

نقش کاردرمانی در اوتیسم

بیشتر بدانید
اختلال ناهماهنگی حرکتی و کاردرمانی

اختلال ناهماهنگی حرکتی و کاردرمانی

بیشتر بدانید
اختلالات یکپارچگی حسی

اختلالات یکپارچگی حسی

بیشتر بدانید
تاثیر نوروفیدبک( neurofeedback)  در درمان بیش فعالی (  ADHD)

تاثیر نوروفیدبک( neurofeedback) در درمان بیش فعالی ( ADHD)

بیشتر بدانید
همبستگی بین صفات اوتیسمی و ساختار مغز

همبستگی بین صفات اوتیسمی و ساختار مغز

بیشتر بدانید
افزایش ریسک ابتلا به اوتیسم و بیش فعالی در نسبت های خانوادگی

افزایش ریسک ابتلا به اوتیسم و بیش فعالی در نسبت های خانوادگی

بیشتر بدانید
روش جدید گفتار درمانی

روش جدید گفتار درمانی

بیشتر بدانید
فواید گفتاردرمانی برای اوتیسم

فواید گفتاردرمانی برای اوتیسم

بیشتر بدانید
بازی درمانی برای کودکان اوتیسم

بازی درمانی برای کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
موسیقی درمانی برای افراد مبتلا به اوتیسم

موسیقی درمانی برای افراد مبتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
شبیه سازی متقابل برای اندازه گیری ارزش سیگنال های اجتماعی در کودکان اوتیسم

شبیه سازی متقابل برای اندازه گیری ارزش سیگنال های اجتماعی در کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
کاهش توجه نوزادان 6 ماهه بعد از تشخیص اختلالات طیف اوتیسم

کاهش توجه نوزادان 6 ماهه بعد از تشخیص اختلالات طیف اوتیسم

بیشتر بدانید
تأثیر اوتیسم بر رشد کودک

تأثیر اوتیسم بر رشد کودک

بیشتر بدانید
ارتباط بیش فعالی با استرس

ارتباط بیش فعالی با استرس

بیشتر بدانید
اختلال خوردن در زنان اوتیسم

اختلال خوردن در زنان اوتیسم

بیشتر بدانید
عوامل خطر فلج مغزی در کودکان

عوامل خطر فلج مغزی در کودکان

بیشتر بدانید
اثرات مدل سازی فیلم متحرک بر توجه و مشارکت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

اثرات مدل سازی فیلم متحرک بر توجه و مشارکت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

بیشتر بدانید
مداخله تکنولوژی دیجیتالی مجزا برای بهبود مهارت های زندگی روزمره در کودکان مبتلا به اوتیسم

مداخله تکنولوژی دیجیتالی مجزا برای بهبود مهارت های زندگی روزمره در کودکان مبتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
رشد احساسی در کودکان اوتیسم

رشد احساسی در کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
نقش کاردرمانی در نوزادان و کودکان

نقش کاردرمانی در نوزادان و کودکان

بیشتر بدانید
بررسی بد خلقی و مشکلات رفتاری در کودکان اختلال اوتیسم

بررسی بد خلقی و مشکلات رفتاری در کودکان اختلال اوتیسم

بیشتر بدانید
تاثیرات بازی درمانی در کودکان اوتیسم

تاثیرات بازی درمانی در کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
رویکردهای اختلالات بیش فعالی  وکم توجهی

رویکردهای اختلالات بیش فعالی وکم توجهی

بیشتر بدانید
 درمان اختلالات بیش فعالی در کودکان

درمان اختلالات بیش فعالی در کودکان

بیشتر بدانید
تاثیرات برنامه یکپارچگی حسی در مهارت حرکتی کودکان اوتیسم

تاثیرات برنامه یکپارچگی حسی در مهارت حرکتی کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
مداخله رفتاری و  حسی  در درمان رفتارهای  خود آزاری کودکان اوتیسم

مداخله رفتاری و حسی در درمان رفتارهای خود آزاری کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
کادرمانی در مدرسه

کادرمانی در مدرسه

بیشتر بدانید
 نقش کاردرمانی در حمایت از والدین کودکان اوتیسم

نقش کاردرمانی در حمایت از والدین کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
بررسی اثربخش تمرین های ادراکی-حرکتی در کودکان اوتیسم

بررسی اثربخش تمرین های ادراکی-حرکتی در کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
بررسی پردازش حسی غیرعادی ،استرس والدین و مشکلات رفتاری کودکان اوتیسم

بررسی پردازش حسی غیرعادی ،استرس والدین و مشکلات رفتاری کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
اختلالات نوسان حسی در کودکان اوتیسم

اختلالات نوسان حسی در کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
تخصیص اتاق مجزا در خانه برای کودکان مبتلا به  اوتیسم

تخصیص اتاق مجزا در خانه برای کودکان مبتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
کاردرمانی حرفه‌ای بر سلامت ذهن

کاردرمانی حرفه‌ای بر سلامت ذهن

بیشتر بدانید
افزایش ژنتیکی کودکان اوتیسم در میان خانواده ها

افزایش ژنتیکی کودکان اوتیسم در میان خانواده ها

بیشتر بدانید
کاردرمانی برای بیماری پارکینسون

کاردرمانی برای بیماری پارکینسون

بیشتر بدانید
تاثیر کاردرمانی در کودکان دیابتی

تاثیر کاردرمانی در کودکان دیابتی

بیشتر بدانید
وابستگی بین موسیقی و سیستم حسی کودکان اوتیسم

وابستگی بین موسیقی و سیستم حسی کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
ارتباط بین پردازش حسی، رفتارهای تطبیقی و توجه در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

ارتباط بین پردازش حسی، رفتارهای تطبیقی و توجه در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

بیشتر بدانید
تشخیص، درمان و جلوگیری از فلج مغزی

تشخیص، درمان و جلوگیری از فلج مغزی

بیشتر بدانید
تئوری یکپارچه ای  اختلال اوتیسم

تئوری یکپارچه ای اختلال اوتیسم

بیشتر بدانید
 نحوه ارتباط با کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

نحوه ارتباط با کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

بیشتر بدانید
 کمک به کودکان اوتیسم برای انجام کارهای روزمره

کمک به کودکان اوتیسم برای انجام کارهای روزمره

بیشتر بدانید
 میزان اضطراب در افراد مبتلا به اوتیسم

میزان اضطراب در افراد مبتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
رفتار چالش برانگیز در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال اوتیسم

رفتار چالش برانگیز در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال اوتیسم

بیشتر بدانید
 فواید بازی درمانی در کودکان اوتیسم

فواید بازی درمانی در کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
آیا فرزند من اوتیسم دارد ؟

آیا فرزند من اوتیسم دارد ؟

بیشتر بدانید
کاردرمانی برای تسهیل رابطه میان مادران و نوزادان نارس

کاردرمانی برای تسهیل رابطه میان مادران و نوزادان نارس

بیشتر بدانید
تاثیر کاردرمانی و فیزیوتراپی در (PICU)

تاثیر کاردرمانی و فیزیوتراپی در (PICU)

بیشتر بدانید
کمبود مواد مغذی در کودکان مبتلا به اوتیسم

کمبود مواد مغذی در کودکان مبتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
بی کیفیتی خواب در افراد مبتلا به اوتیسم

بی کیفیتی خواب در افراد مبتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
  اهمیت کاردرمانی در افراد با اختلال اوتیسم

اهمیت کاردرمانی در افراد با اختلال اوتیسم

بیشتر بدانید
پردازش حسي در کودکان اوتیسم

پردازش حسي در کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
ماساژ درمانی برای تقویت حس لامسه در نوزادان نارس

ماساژ درمانی برای تقویت حس لامسه در نوزادان نارس

بیشتر بدانید
کاردرمانی ذهنی و چالش مقایسه آن با آموزش عادی

کاردرمانی ذهنی و چالش مقایسه آن با آموزش عادی

بیشتر بدانید
تاثیر کاردرمانی در کودکان مبتلا به فلج مغزی بخش دوم

تاثیر کاردرمانی در کودکان مبتلا به فلج مغزی بخش دوم

بیشتر بدانید
تعریف علم کار در کاردرمانی

تعریف علم کار در کاردرمانی

بیشتر بدانید
کاردرمانی درفلج مغزی ۱

کاردرمانی درفلج مغزی ۱

بیشتر بدانید
آیا نحوه خوردن ورفتار تغذیه ای مستقل در کودکان به کاردرمانی مربوط می شود؟

آیا نحوه خوردن ورفتار تغذیه ای مستقل در کودکان به کاردرمانی مربوط می شود؟

بیشتر بدانید
 نقش واقعیت مجازی در کمک به کودکان مبتلا به اوتیسم در عبور از خیابان

نقش واقعیت مجازی در کمک به کودکان مبتلا به اوتیسم در عبور از خیابان

بیشتر بدانید
تاثیر کار درمانی در منزل در کودکان 5تا12ساله فلج مغزی بخش اول

تاثیر کار درمانی در منزل در کودکان 5تا12ساله فلج مغزی بخش اول

بیشتر بدانید
بهبود آمادگی جسمانی فیزیکی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم با کاردرمانی جسمی

بهبود آمادگی جسمانی فیزیکی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم با کاردرمانی جسمی

بیشتر بدانید
بهبود بیش فعالی با مداخله حسی

بهبود بیش فعالی با مداخله حسی

بیشتر بدانید
اختلال مهارت های خودسازمان دهی در کودکان اوتیسم

اختلال مهارت های خودسازمان دهی در کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
کاردرمانی چیست؟

کاردرمانی چیست؟

بیشتر بدانید
ایده های جدید بازی با کودک با استفاده از وسایل منزل

ایده های جدید بازی با کودک با استفاده از وسایل منزل

بیشتر بدانید
 بررسي دانش آموزان ديرآموز ارجاعي به كلينيك كاردرماني بخش اول

بررسي دانش آموزان ديرآموز ارجاعي به كلينيك كاردرماني بخش اول

بیشتر بدانید
کاردرمانی به تکامل مهارت های نوشتاری کودکان کمک بسیاری می کند

کاردرمانی به تکامل مهارت های نوشتاری کودکان کمک بسیاری می کند

بیشتر بدانید
برای پدر و مادرانی که فرزندان نافرمان دارند

برای پدر و مادرانی که فرزندان نافرمان دارند

بیشتر بدانید
چالش بستن بندکفش درکودکان

چالش بستن بندکفش درکودکان

بیشتر بدانید
توصیه های کاردرمانی برای فعالیت های داخل منزل مبتلایان به اختلالات پردازش حسی (قسمت دوم)

توصیه های کاردرمانی برای فعالیت های داخل منزل مبتلایان به اختلالات پردازش حسی (قسمت دوم)

بیشتر بدانید
توصیه های کاردرمانی برای فعالیت های داخل منزل مبتلایان به اختلالات پردازش حسی ۱

توصیه های کاردرمانی برای فعالیت های داخل منزل مبتلایان به اختلالات پردازش حسی ۱

بیشتر بدانید
تکنیک های حسی ویژه و تنظیم محیطی حسی برای کودکان و نوجوانان مبتلا به مشکلات مربوط به یکپارچگی حسی

تکنیک های حسی ویژه و تنظیم محیطی حسی برای کودکان و نوجوانان مبتلا به مشکلات مربوط به یکپارچگی حسی

بیشتر بدانید
 ارتباط میان تدافع حسی، اضطراب، افسردگی و وضعیت درک درد در بالغین

ارتباط میان تدافع حسی، اضطراب، افسردگی و وضعیت درک درد در بالغین

بیشتر بدانید
تعریف کاردرمانی چیست؟

تعریف کاردرمانی چیست؟

بیشتر بدانید
چالش کوتاه کردن موها فقط با کاردرمانی حل می شود

چالش کوتاه کردن موها فقط با کاردرمانی حل می شود

بیشتر بدانید
نحوه انجام صحیح کاردرمانی درکودکان مبتلا به اوتیسم قسمت( اول)

نحوه انجام صحیح کاردرمانی درکودکان مبتلا به اوتیسم قسمت( اول)

بیشتر بدانید
کدام دسته از کودکان ممكن است از كاردرمانگر كمك بگيرند؟

کدام دسته از کودکان ممكن است از كاردرمانگر كمك بگيرند؟

بیشتر بدانید
هوش حسی و نقش کاردرمانی در تنظیم آن (قسمت دوم)

هوش حسی و نقش کاردرمانی در تنظیم آن (قسمت دوم)

بیشتر بدانید
تاثیر کاردرمانی در بیماری اوتیسم

تاثیر کاردرمانی در بیماری اوتیسم

بیشتر بدانید