به نام خدا

دریافت تحریکات بیش از اندازه حسی در انسان میتواند خطر ابتلا به بیش فعالی را بیشتر نماید

در تحقیق که توسط شیلپا راویندر در سال ۲۰۱۶ انجام شد،مشخص شد که موش هایی که در طی دوران رشد خود تحریکات حسی زیاد از حد دریافت کرده بودند،نسبت به گروه همسالان خود درگروه کنترل تحقیق،ازلحاظ شناختی ضعیفتر بودند و علایم بیش فعالی را از خود نشان میدادند.همچنین علاقه بیشتری برای جستجو کردن  درمحیطهای جدید از خود بروز میدادند.در جای دیگری از تحقیق مشخص شده که موشهایی که از لحاظ  حسی بیش تحریکی در دوران رشدی خود داشته اند،رفتار مغزی شبیه موش هایی داشتند که بیش از اندازه کوکایین مصرف کرده بودند.

نتایج این تحقیق نشان میدهد دریافت تحریکات حسی بیش از اندازه دردوران کودکی میتواند روند های مربوط به اثرات دارویی در مغز را تغییر دهد و مدارهایی در مغز که  قرار بود علایم بیش فعالی را کاهش دهند را از کار می اندازد.بنابراین تحقیق علمی ،پیشنهاد میشود،بررسی حسی و ارزیابی حسی کودکان دارای اختلال را فقط توسط متخصصین کاردرمانی خبره در این زمینه انجام دهید و از مراجعه به متخصصینی که در این حیطه تبحر لازم را ندارند ،پرهیز نمایید چرا که مشکلات ایجاد شده پس از آن قابل جبران نخواهد بود.

منبع:

اینجا را کلیک کنید