اوتیسم در کودکی با کمبود Zinc))روی مرتبط است. در حالی که هنوز مشخص نیست که آیا کمبود روی در رشد زودرس باعث اوتیسم می‌شود یا خیر، دانشمندان در حال حاضر یک پیوند مکانیکی یافته‌اند. مطالعه آن‌ها روی، ژن خطر اوتیسم و ارتباطات غیرعادی عصبی مرتبط با اختلالات طیف اوتیسم را به هم متصل می‌کند.

 

 

لینک منبع 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181109073034.htm