دانشگاه کالج لندن در مورد پروژه بررسی استفاده از شبکه های  اجتماعی در مورد نوجوانان مبتلا به اوتیسم ، به ویژه مزایا و خطرات استفاده از آن می پردازد .  بخش مورد  بحث رشته های کلیدی جامعه و کنترل که از تحقیقاتی  پدید آمده است، و برخی از پیامدهای سیاست ناشی از یافته های آنها را در بر می گیرد.  علاوه بر این نویسندگان این تحقیق همچنین یک راهنمای سختی در مورد استفاده از شبکه های  اجتماعی برای نوجوانان مبتلا به اوتیسم و ​​والدین خود، که برای دانلود آنها  رایگان است، ایجاد کرده اند.

برای مطالعات بیشتر لینک منبع مراجعه کنید.