مطالعات جدید نشان داده است  بزرگسالان مبتلا به اوتیسم به علت کمبو ابزارهای ارزیابی موثر ،  تشخیص داده نمی شود. محققان دانشکده روانشناسی دانشگاه ناتینگهام بررسی منظم داده ها را در مورد ابزارهای ارزیابی برای تشخیص بزرگسالان با شرایط طیف اطفال (ASC) با افسردگی انجام دادند.  تحقیق منتشر شده در تحقیقات اوتیسم نشان می دهد که هیچ ابزار اعتباردهی برای ارزیابی افسردگی در بزرگسالان اوتیسم وجود ندارد.

برای اطلاعات بیستر لینک منبع مراجعه کنید.