معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اشاره کرد که  در مصوبه جدید سازمان بهزیستی برای مناسب سازی منزل های مسکونی معلولان نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است .این خبر در روز جهانی معلولان اعلام شد و همچنین در کنار بقیه ی مطالب عنوان شد که مستمری مددجویان در سال ۹۶ سه و نیم برابر افزایش پیدا کرد در حالی که در سنوات گذشته ۱۰ یا ۲۰ هزار تومان بیشتر افزایش نداشته است .همچنین ایشان اشاره کردند که در مورد خانه های کوچک این مسئله با مشارکت نهادهای بین المللی انجام شده و تاکنون ۵۰ خانه کوچک در ۱۵ استان ویژه معلولان ذهنی به وجود آمده است که ۵۵۰ نفر هم در این خانه ها سکونت دارند همچنین ایشان اشاره فرمودند که تاکنون برای تامین صنعت ما به فعالیت های خارج از کشور وابسته بودیم و ولی به تازگی متخصصین عزیز داخلی تواتنستند که سمعکهایی را تولید کنند که با کیفیت باشه و به زودی وارد بازار ایران خواهد شد. هزینه‌های این سمعکها  در حال حاضر حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۲۰ میلیون تومان می باشد .همچنین ایشان اشاره کردند که ما در حال ساخت مسکن برای خانواده های دارای بیش از دو معلول هم هستیم و  مناسب سازی منازل آنها را هم انجام می دهیم.