اضطراب در میان کودکان مبتلا به اوتیسم رایج است. مطالعات جدید نشان می‌دهد که اضطراب مشکلات اجتماعی در کودکان مبتلا به اوتیسم را تشدید می‌کند ،نتایج حاکی از آن است که درمان زودتر از موعد ممکن است مشکلات ارتباطی را بعداً در زندگی کودکان اوتیسم تسهیل میکند.اضطراب در بین افراد مبتلا به اوتیسم شایع است. این مطالعه جدید، تصور عمومی که مشکلات اجتماعی اوتیسم  را تشدید می‌کند، میتوان نهی کرد.

برای اطلاعات بیشتر لینک منبع مراجعه کنید.