تیمی از دانشمندان دانشگاه کمبریج کشف کرده اند که ژن های خاص در آناتومی مغز در کودکان مبتلا به اوتیسم با تفاوت های مشخصی مرتبط هستند.مطالعات نشان می دهد تفاوت ساختار مغز افراد مبتلا به اوتیسم  گزارش داده  شده تا به امروز، دانشمندان نمی دانند که کدام ژن ها با این تفاوتها مرتبط هستند.آنها مجموعه ای از ژن های مرتبط با تفاوت در ضخامت قشر(کورتکس) بین کودکان اوتیسم و کودکان سالم  را کشف کردند.  بسیاری از این ژنها در چگونگی ارتباط با یکدیگر با سلولهای مغز (یا نورونها) دخیل هستند.  جالب توجه است که بسیاری از ژن های شناسایی شده در این مطالعه نشان میدهد  که فعالیت ژن سطح پایین  در سطح مولکولی در نمونه های بافت مغز پس از مرگ  نیز وجود دارد.

برای اطلاعات بیشتر به لینک منبع مراجعه کنید.