یکی از خاص ترین کافه های تهران کافه دانتیسم می باشد. کافه دانتیسم مخفف  کلمه سندروم دان و اوتیسم می باشد. این کافه در طبقه اول پاساژ آینه در خیابان ونک می باشد و با همکاری ۱۰ نفر از مبتلایان به بیماری اوتیسم و سندروم داون را ه اندازی شده است. این ایده ابتدا در کشورهای اسکاندیناوی مطرح شد و طرفداران زیادی پیدا کرد. این ده نفر شش ماه آموزش دیده اند و صلاحیت اجرایی انجام این کار را بدست اورده اند.  سازمان بهزیستی هم در راه اندازی این مرکز کسب و کار با این ۱۰ نفر همکاری هایزیادی داشته است. امیدواریم بتوانیم در آینده شاهد فعالیت بیشتر این نوع از کسب و کارها در سازمان بهزیستی باشد.