براساس گزارشات اخیر، کودکان مبتلا به اوتیسم دو برابراز افراد معلول نیازمند مراقبت بهداشتی دارند. تقریباً در بین۵ کودک  یک کودک بدون خدمات پزشکی مورد نیاز از بین رفته‌اند. با مقایسه، کم‌تر از ۱۰ درصد از کودکان دارای گونه‌های دیگر معلولیت و ۲.۶ درصد از کسانی که به طور معمول در حال رشد هستند، چنین خدماتی  را از دست داده‌اند.محققان اوتیسم را از طریق  داده‌های جمع‌آوری‌شده بررسی سلامت  ملی کودکان در سال ۲۰۱۶ نگاه کردند  که یک نظرسنجی از والدین بیش از 50000 کودک در سراسر کشور است. از والدین پرسیده شد که آیا در طول سال گذشت زمانی  فرزند آن‌ها به مراقبت‌های بهداشتی - از جمله پزشکی، دندان‌پزشکی، بینایی و خدمات بهداشت روانی - که آن‌ها را دریافت نکرده بودند ، وجود داشت.  در نهایت، در بین والدین  کودکان مبتلا به اوتیسم، ۱۸.۸ درصد گزارش دادند که فرزندانشان به مراقبت‌های بهداشتی نیاز دارند. دلایل عدم وجود بیمه سلامت، مشکلات دسترسی به مراقبت از خانواده و چالش‌های خانوادگی مانند مشکلات مالی، بیکاری و طلاق از جمله مسائل دیگر. نویسندگان این مطالعات  می‌گویند که تعداد بالای کودکانی که در خدمات مورد نیاز را از دست داده اند ، به طور خاص حاد است، زیرا ۹۳ درصد از افراد مبتلا به اوتیسم حداقل یک وضعیتی رخ میدهد که شامل ، مشکلات خواب یا افسردگی  را دارند که در مقایسه با ۶۳ درصد از کودکان مبتلا به معلولیت‌های دیگر را دارا هستند.

برای اطلاعات بیستر لینک منبع مراجعه کنید .