کودکان مبتلا به اوتیسم بهتر است در اوایل کودکی در مهدهای عادی آموزش ببینند.درتحقیقی که در استرالیا انجام شد ،یافته های حاصل از تحقیق بیان کردند که یادگیری کودکان ناتوان همسو با کودکان دیگر می تواند مهارت های پنهان آنها را آشکار کند. دانشگاه لاتروب مسئول برگزاری این تحقیق روی ۴۰ کودک بین سنین ۱۵ تا سی و دو ماهه طی دوره سه ساله در کلاس هایی که به صورت تصادفی در مهد کودک های عادی برگزار شده بود، می‌باشد. یافته‌های این تحقیق نشان می دهد که آموزش کودکان اوتیسم در مهد کودک های عادی فقط در اوایل دوران کودکی قابل اجراست و این می‌تواند حتی  به آموزش کودکان عادی هم کمک می کند چراکه سخت گیری‌ها و نکات جدید آموزشی که به دلیل حضور کودکان اوتیسم در اینگونه مهدکودک ها داده می شود، باعث بالاتر رفتن کیفیت آموزشی آن مهدکودک ها حتی در مورد کودکان عادی هم می شود .این امر همچنین می‌تواند از تبعیض و نگاه منفی جامعه به این افراد پیشگیری کند چرا که به کودکان عادی نیز این فرصت را می‌دهد تا آنها با اینگونه کودکان دوست شوند و مهارت اجتماعی خود را بالا ببرند و با آنها زندگی بکند.