مطالعه جدید نشان می دهد میلیون ها کودک آمریکایی با اختلال کمبود توجه / بیش فعالی ممکن است آسیب پذیری ژنتیکی به  بیماری داشته باشند . اطلاعات بیش از 55،000 نفر شناسایی شده  نشان می دهد که  12 بخش ژن مرتبط با بیش فعالی است.  این بخش ها احتمالا بر سیستم عصبی مرکزی تاثیر می گذارد. این یافته ممکن است به دانشمندان کمک کند  تا درمان های جدیدی را برای بیش فعالی  کشف کنند که بیش از 9 درصد کودکان آمریکایی را تحت تاثیر قرار می دهد. بخش های ژنتیکی نشان می دهد در درجه اول اختلال مغزی  کشف شده است .محققان همچنین دریافتند که ژن هایی که ممکن است با بیش فعالی مرتبط باشد نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین سلول های مغزی دارد و همچنین بر رشد گفتار، یادگیری و تنظیم دوپامین (پیام رسان شیمیایی که سیگنال های مغزی را حمل می کند) تاثیر می گذارد.

برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه کنید.