با توجه به تحقیقاتی جدید که توسط دانشگاه بیرمنگام رهبری می‌شود ، اختلالات رفتاری در جوانان با رفتار خشن ضداجتماعی - که به عنوان اختلال رفتاری شناخته می‌شود - می‌تواند ناشی از تفاوت در ساختار مغز باشد که مناطق هیجانی مغز را به هم مرتبط میکنداین اختلال در حدود ۱ تا ۲۰ درصد کودکان و نوجوانان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و یکی از شایع‌ترین اختلالات در کودکان و بزرگسالان است .اختلالات رفتاری با انواع وسیعی از رفتارهای ضداجتماعی یا تهاجمی مثل خرابکاری ، استفاده از سلاح و آسیب رساندن به دیگران مشخص می‌شود . این بیماری اغلب با اختلالات دیگر مثل اختلال کم‌توجهی ـ بیش‌فعالی ، اضطراب ، یا افسردگی همراه است .دلایل دقیق اختلال رفتاری که به نظر میرسد اثر متقابل بین عوامل ژنتیکی و محیط است ،بطور دقیق اثبات نشده اند .

محققان تفاوت‌ها در ساختار مغز در بین کودکان مبتلا به اختلال رفتاری و یک گروه مقایسه‌ای از کودکان  بدون رفتار خشن اجتماعی مورد بررسی قرار دادند . این مطالعه شامل حدود ۳۰۰ کودک بین ۹ تا ۱۸ سال با تعداد مساوی پسران و دختران بود .

 

 

یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های شناسایی‌شده توسط این تیم در بخشی از مغز به نام جسم پینه ای است ، که دو نیم‌کره مغز را به هم متصل می‌کند . نتایج MRI نشان می‌دهد که  اتصالات بین سمت چپ و راست مغز در جوانان با اختلال رفتاری در مقایسه با گروه مقایسه ، کمتر بودند . محققان دریافتند که پسران و دخترانی که اختلال رفتاری دارند ، اختلالات ساختاری مشابهی را در این مسیر در مغز نشان می‌دهند .

دکتر جک راجرز می‌گوید : " تفاوت‌هایی که ما در مغز جوانان با اختلال رفتاری می‌بینیم منحصر به فرد هستند ، زیرا آن‌ها در ساختار جسم پینه ی متفاوت هستند که شباهت بسیاری درساختار مغ زکودکان با اختلال طیف اوتیسم یا اختلال کم‌توجهی ـ بیش‌فعالی دارند . "

" استفان اضافه می‌کند : " ایجاد یک تشخیص برای کودکان مبتلا به اختلال روانی بسیار دشوار است زیرا این بیماری اغلب به عنوان یک اختلال واقعی تلقی نمی‌شود . افزایش آگاهی ما از شباهت و تفاوت‌های ساختاری مغز،ممکن است منجر به تشخیص دقیق‌تر در آینده شود و به ما کمک خواهد کرد تا مداخلاتی مانند کاردرمانی را آزمایش کنیم که بتوان به کودکان در یک دوره بحرانی  کمک کرد ."

لینک منبع