Arian Clinic
تاریخچه فعالیت کاردرمانی آریان

 

معرفی تاریخچه فعالیت

مرکز کاردرمانی آریان  پس از کسب مجوز رسمی از سازمان نظام پزشکی فعالیت خود را آغاز نموده است.مدیریت و مسئولیت فنی مرکز کاردرمانی آریان جناب آقای مجید نعیمی ،کارشناس ارشد کاردرمانی هستند .این مرکز با توجه به نیاز ویژه کودکان به توجه گروهی به درمان توانبخشی در اختلالات رشدی کودکان بنیانگذاری شده است و در راستای اهداف کلی فدراسیون بین المللی کاردرمانی ،خدمات کاردرمانی خود را ارائه می دهد.

 

اهداف اولیه راه اندازی مرکز آریان:

۱.ایجاد مراکز کاردرمانی تخصصی در حوزه اختلالات با شیوع بالاتر مانند اوتیسم. 
۲.تشکیل گروه تحقیقاتی-بالینی به منظور استفاده بیشتر از تحقیقات در درمان توانبخشی عصبی کودکان. 
۳.ایجاد روحیه فعالیت گروهی در بین کاردرمانگران و تقویت زمینه های همکاری با دیگر مراکز توانبخشی . 
۴.امکان فراهم کردن فضای انتقادی از سوی خانواده های مراجعه کننده به مرکز به منظور بهبود روند خدمات کاردرمانی مرکز. 
۵.ثبت هرچه دقیق تر و به روز تر اطلاعات مربوط به جلسات کاردرمانی در کلینیک. 
۶.فراهم آوردن فرصت همکاری همکاران کاردرمانگر در شهرستان ها با مرکز کاردرمانی آریان. 


کلمات کلیدی :