pull-icon
logo-mobile

لینک های اصلی

avatar

پنل کاربری

آفلاین

حساب شما

داشبورد

خروج از سیستم

صفحه اصلی/کاردرمانی چیست ؟

کاردرمانی چیست ؟

کاردرمانی عبارت است از علم و هنر استفاده از فعالیت های هدفمند به منظور کسب حداکثر میزان استقلال فرد مراجعه کننده در انجام فعالیت های روزمره زندگی .درواقع  کاردرمانگر باید ازهرفعالیت،تمرین،کار،روش وراهکاری که می تواند برای بالا بردن میزان استقلال بیمار استفاده کند تامیزان اتکاء فرد مراجع به خانواده یا جامعه کمتر شود.فایده این خدمات آن است که هزینه های زندگی برای او و خانواده اش در آینده بسیار پایین آمده می تواند با امید و معنای بیشتری به زندگی مستقلانه خود ادامه دهد.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

ـــ  کاردرمانی در چه بیمارانی خدمات خود را ارائه می دهد؟

کاردرمانی از سن 0 تا 100 میتواند به هرفردی که دارای یک نوع از انواع ناتوانی باشد،خدمات تخصصی ارائه دهد.به همینمنظور دسته بندی سنی مراجعین کاردرمانی به صورت ذیل است:   

ــ  کودکان و نوجوانان            ــ  بزرگسالان           ــ  سالمندان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 از اینرو بحث در مورد انواع خدمات تخصصی کاردرمانی در هر حیطه سنی متفاوت خواهد بود.

اما همانطور که اشاره شد مرکز کاردرمانی آریان با هدف گذاری خدمات تخصصی  خود در حیطه کودکان ونوجوانان، فعالیت خود را آغاز نموده است.            

 

       ـــ خدمات کاردرمانی مرکز کاردرمانی آریان برای چه بیمارانی انجام میشود؟

       1.  اختلالات حرکتی و ارتوپدی کودکان :

   الف: ازجمله بارزترین این بیماری ها، فلج مغزی می باشد که به چند صورت در کاردرمانی طبقه بندی میشوند :

    - فلج چهاراندام

    - فلج نیمه بدن

    - فلج چهاراندام با درگیری بیشتر در  پاها

    - فلج چهاراندام بادرگیری بیشتر دراندام فوقانی

   ب: اختلالات شکستگی دست، دررفتگی های اندام فوقانی و جراحی های انجام شده پس از سوختگی در اندام

    ج: اختلالات عصبی- عضلانی میوپاتی ها، نوروپاتی ها، بیماری های نورون حرکتی، دسیتروفی عضلانی، کاهش غیرطبیعی توان عضلات (قوام عضلات)، آرتریت روماتوئیدکودکان، فلج اطفال

   د: اختلالات و آسیب های مربـوط بـه اعصاب محیـطی

  ن: اختـلالات متابولیـک و ژنتیـکی کودکان(پی کی یو)     

   2. اختلالات روانپزشکی کودکان

اختلالات رفتاری، اختلالات شناختی، اختلالات ادراکی و هوشی، اختلال طیف اوتیسم، اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی،

اختلال هماهنگی رشدی، اختلال وسواس اجباری، افسردگی و اظطراب، اختلال ویژه یادگیری، عقب ماندگی ذهنی،اختلال تیک، انواع اختلالات ارتباطی، آسیب ویژه زبانی، اختلال لالی انتخابی، سندرم آسپرگر، کابوس وحشت شبانه،انواع اختلالات خواب، انواع اختلالات خوردن و اختلالات بلع، اختلالات کنترل ادرار و مدفوع، اختلال یکپارچگی حسی،اختلال پردازش حسی، اختلال پردازش شنوایی مرکزی

 

 

3. اختلالات رشدی و تاخیر رشد کودکان

مهم ترین بخش در این زمینه سندروم  های تاخیری هستند که کودکان ممکن است در پنج حیطه رشدی دچار این تاخیر در رشد شوند:

الف: تاخیر در رشد ادراک بینایی

ب: تاخیر در رشد ادراک شنوایی

ج: تاخیر در رشد مهارت های ارتباطی و زبانی

د: تاخیر در  رشد مهارت های حرکتی

و: تاخیر در رشد مهارت های سازگاری

4. کودکان کم وزن و نارس و بیمارانی که به دلایل مختلف دربخشNICU بستری هستند.

5. کودکان کم شنوا و کم بینا