نمونه تکنیک حرکت درمانی کاردرمانی در نوزادان

کاردرمانی نوزادان

1397/09/17 / 03:12 ب.ظ

در این ویدیو نمونه ای از تکنیک حرکت درمانی نوزاد درکاردرمانی نشان داده شده است