کاردرمانی در منزل برای اوتیسم

کاردرمانی اوتیسم

1397/09/24 / 11:50 ق.ظ

در این  ویدیو کاردرمانی در منزل برای کودکان اوتیسم درنظر گرفته شده است.بخش حضور کاردرمانگر در منزل بسیار اهمیت دارد.